Korzystanie z giełdy transportowej może być bardzo efektywnym sposobem na optymalizowanie kosztów transportu i rozwoju biznesu. Rejestrując swoją firmę w systemie giełdy transportowej, stwarzasz sobie nowe możliwości i zwiększasz swoje szanse na bycie bardziej efektywnym pod względem czasu i kosztów.

Dostęp do wielu ładunków i pojazdów oferowanych każdego dnia w Polsce

Zarejestruj się za darmo

Sprawiasz w ten sposób, że firmy z całego świata będą miały dostęp do Twojej oferty. Jednocześnie, możesz też samodzielnie wyszukiwać usługi oferowane przez inne firmy, zarejestrowane na giełdzie transportowej. Twoja firma zostanie połączona z dużą liczbą podmiotów zakwalifikowanych do tej samej gałęzi, dzięki czemu będziesz mieć możliwość nawiązania wielu lukratywnych relacji biznesowych, na które normalnie nie miałbyś szans. Skorzystaj z tej możliwości już teraz i zarejestruj się na giełdzie transportowej!

Bardzo częstym problemem, z którym boryka się większość firm, szczególnie w branży transportowej, jest kwestia „pustych przejazdów”. Ciężarówki często wracają na bazę niezaładowane, generując w ten sposób koszty, zarówno finansowe, jak i czasowe. Korzystanie z giełdy transportowej umożliwia Ci zamienienie „pustych przejazdów” w „lukratywne powroty”. Zarejestruj swój samochód na giełdzie transportowej i publikuj ogłoszenia, aby zoptymalizować swoje koszty.

Gdy przewoźnicy i nadawcy pasują do platformy wymiany frachtów, usunięcie "przebiegu nieczystego" nie jest jedyną korzyścią; optymalny transport towarów oznacza również mniejsze marnotrawstwo, więc środowisko naturalne również korzysta z takiego systemu.

Wyszukiwanie ofert optymalnych dla Twojego biznesu, niezależnie od tego czy mówimy o towarach do transportu czy dostępnych samochodach, zawsze wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Robienie tego w tradycyjny sposób, poprzez wykonywanie telefonów i wysyłanie maili z ofertami można zamienić teraz na kilka kliknięć, wykonanych na giełdzie transportowej. Skorzystaj z filtrów i znajdź ofertę, która będzie najlepsza dla Twojej firmy!

Korzystanie z usług przez internet niesie za sobą pewne ryzyko, szczególnie jeśli chodzi o płatności i relacje biznesowe jako takie. Giełda transportowa to platforma pośrednicząca pomiędzy nadawcami, przewoźnikami i spedytorami, dlatego też przypominamy, że szczególna ostrożność w zakresie podejmowanych działań, leży po stronie użytkownika.

Oto kilka kwestii, które powinno się rozważyć i zweryfikować przed podjęciem z kimkolwiek współpracy za pośrednictwem giełdy transportowej:

  • Zawsze sprawdzaj autentyczność danej firmy. Podmioty, które zamieściły na swoim profilu odpowiednie dokumenty, jak na przykład dowody rejestracyjne czy licencje, są bardziej wiarygodne;
  • Nawet jeśli masz możliwość obejrzenia czyichś dokumentów i wydają Ci się one wiarygodne, wciąż należy zweryfikować informacje na zaufanej stronie, jak na przykład stronie pozwalającej sprawdzić aktualne numery NIP zarejestrowane w UE;
  • Większość giełd transportowych dysponuje systemem wzajemnej oceny – opinie o firmach najczęściej wyrażają użytkownicy, którzy mieli okazję współpracować z danym podmiotem. Możesz zasugerować się oceną podczas decydowania o tym, czy podjąć współpracę z daną firmą, czy też nie;

Największe ryzyko podejmowane w transporcie obsługiwanym za pośrednictwem giełdy transportowej związane jest z brakami płatności oraz kradzieżami towaru. Aby uniknąć takich zdarzeń, zawsze sprawdzaj wiarygodność firmy, z którą chcesz podjąć współpracę. Najlepiej uczynić to poprzez weryfikację autentyczności dostarczonych dokumentów oraz upewnienie się, że zawarta między Wami umowa określa konkretne warunki, które muszą spełnić obie jej strony.

W przypadku gdyby jednak doszło do tych nieprzyjemnych zdarzeń, aby można było podjąć odpowiednie kroki, należy zgłosić wyznaczonym do tego władzom firmę, która dopuściła się powyższych czynów. Kliknij tutaj, aby sprawdzić dane kontaktowe władz zajmujących się bezpieczeństwem klientów na terenie UE.

Przewoźnicy zawsze powinni upewnić się, że dany ładunek posiada wszystkie niezbędne dokumenty (źródło pochodzenia, dowód zakupu), zaś podmioty zlecające przewiezienie towaru powinny sprawdzić, czy przewoźnik dysponuje wszystkimi dokumentami potrzebnymi do wykonania usługi, jak na przykład licencja na przewóz konkretnego rodzaju ładunku – może to być potrzebne jeśli okaże się, że konieczne jest skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej.