W świecie, w którym tak ważne są czas, rzetelne podejście do pracy i najwyższa jakość usług, giełda transportowa stanowi narzędzie, które na rynku przewozu towarów skupia w sobie właśnie te trzy cechy: punktualność, odpowiedzialność oraz optymalną cenę.

Dostęp do wielu ładunków i pojazdów oferowanych każdego dnia w Polsce

Zarejestruj się za darmo

To rozwiązanie jest możliwe dzięki obecności firm pośredniczących, które kojarzą przewoźników (posiadających dostępne ciężarówki) z producentami/ handlowcami (posiadającymi towary gotowe do transportu).

Firma pośrednicząca w transporcie jest aktywnym uczestnikiem działań na giełdzie transportowej. Jej zadaniem jest optymalne zarządzanie popytem i podażą, tak, aby wszyscy uczestnicy danej transakcji byli zadowoleni ze sposobu w jaki przebiegała. Zadaniem firm pośredniczących na transport spedycja jest znalezienie rozwiązania dla firm, które chcą przewieść swoje towary bądź dla tych, które dysponują pustymi samochodami.

Firmą pośredniczącą może zostać każdy przedsiębiorca, który podejmie się zorganizowania transportu danego ładunku, bez wykonywania tej usługi samodzielnie. Dzięki temu powstaje bezpieczne i zoptymalizowane środowisko, w którym zaspokojone są potrzeby obu stron biorących udział w danej transakcji.

Główną zaletą uczestniczenia takich podmiotów w transakcjach na giełdzie transportowej jest to, że mają one możliwość rozwiązania wielu potrzeb przewoźników i producentów. Firmy Pośredniczące musi mieć możliwość skojarzenia odpowiednich ofert, niezależnie od rodzaju trasy (krajowa czy międzynarodowa) czy rodzaju ładunku (materiały budowlane, maszyny, pojazdy, plastik, meble itd.).

Z punktu widzenia przewoźnika, firmy pośredniczące są bardzo dobrymi partnerami biznesowymi, ponieważ dzięki nim wolne samochody nie muszą już dłużej czekać na parkingach oraz dlatego, że bardzo szybko znajdują one ładunki, które mogą być przewiezione przez dany pojazd. Co więcej, w większości sytuacji ciężarówki zapełniane są również podczas drogi powrotnej z miejsca wcześniejszego rozładunku, dzięki czemu praktycznie eliminowane są puste przejazdy.

Z punktu widzenia producentów/ handlowców, pomoc firm pośredniczących eliminuje przypadek, w którym producent będzie musiał długo przechowywać towar w magazynie oraz zapewnia bezpieczny transport i to, że ładunek dotrze do celu na czas. Umowa zawarta pomiędzy trzema podmiotami jest wiarygodna i zabezpieczona odpowiednimi zapisami, na wypadek wszelkich zdarzeń, które mogą wystąpić podczas przewodu towaru.

Niestety istnieją też wady, jakie niesie za sobą korzystanie z usług firm pośredniczących. Główną niedogodnością, która może uniemożliwić współpracę pomiędzy firmą pośredniczącą oraz przewoźnikiem/ producentem jest prowizja, którą pośrednik pobierają za każdy zorganizowany transport. Każda firma pośrednicząca posiada określoną cenę za swoje usługi, którą stanowi zazwyczaj jakiś procent wartości towaru lub kwota z góry ustanowiona przez obie strony umowy.

Tego kosztu można z łatwością uniknąć poprzez darmowe zarejestrowanie swojej firmy na stronie przeznaczonej dla przewoźników oraz handlowców. Takie serwisy nie pobierają żadnej prowizji, a jednocześnie stwarzają szansę na znalezienie partnerów biznesowych, co jest dziś szczególnie ważne.

Innymi słowy, każdy powinien wziąć pod uwagę możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów oraz darmowego zamieszczenia w bezpiecznym serwisie informacji o dostępnym samochodzie czy ładunku do przewiezienia.